Xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt với công nghệ mới, hiện đại, giá thành đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo yêu cầu của quý khách.

Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở, …

Thông thường, nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được chia làm hai loại chính: nước đen và nước xám.

– Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng.

– Nước xám là nước phát sinh từ quá trình rửa, tắm, giặt, với thành phần các chất ô nhiễm không đáng kể.

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Phốt pho. Trong nước thải sinh hoạt, hàm lượng N và P rất lớn, nếu không được loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡng – một hiện tượng thường xảy ra ở nguồn nước có hàm lượng N và P cao, trong đó các loài thực vật thủy sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nước trở nên ô nhiễm. Vì vậy, Cần phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả thải để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải chứa các chất rắn có kích thước khác nhau, với xuất xứ khác nhau. Khoảng gần 2/3 lượng chất rắn trong nước thải là các hợp chất hữu cơ phân tử lượng lớn, có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, trong đó có 40-60% là protein, 25-50% là các hydrocacbon. Các hợp chất hữu cơ phân tử lượng lớn lại bao gồm các phân tử đơn giản, chủ yếu tạo thành từ các nguyên tố C, H, O, N, đôi khi cả S và P khi là protein. Protein và hydrocacbon là thức ăn cho nhiều lồi vi khuẩn, tác nhân chủ yếu tham gia quá trình xử lý nước thải hay quá trình gây ô nhiễm bởi nước thải đối với nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải.

Dựa trên đặc trưng của NTSH được tổng hợp qua một số công trình, một số chỉ tiêu ô nhiễm của xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải đầu vào
1 pH 6 – 11
2 TSS mg/l 350-1200
3 BOD5i mg/l 110-400
4 Tổng N mg/l 20-80
5 Tổng P mg/l 4-20
6 Colifrom mg/l 10­­­­­­,000 – 1,000,000

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt thường sử dụng biện pháp xử lý sinh học. Biện pháp xử lý sinh học ở đây là dùng vi sinh chuyển hóa các chất ô nhiễm có trong nước thải thành các chất khác không gây ô nhiễm nước nữa (CO­2, CH­4, H2S và tế bào vi sinh).Nhìn vào các thông số ô nhiễm cơ bản trên chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc cần phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận

Dưới đây là một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt được công ty chúng tôi thực hiện:

1. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất thiết kế Q = 216 m3/ngày.đêm cho Công ty TNHH Aiden – Việt Nam.

  • Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải: PH = 5,5; BOD = 375mg/l; COD = 500mg/l; Tổng N = 67mg/l; Tổng P = 10mg/l.
  • Dây chuyền công nghệ được áp dụng:

Nước thải -> Bể gom+ tách dầu -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí ->  Bể lắng -> Bồn lọc áp lực -> Bể khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

2. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất thiết kế Q = 200m3/ngày.đêm cho Công ty TNHH May Tinh Lợi.

  • Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải: PH = 7,75; BOD = 585mg/l; COD = 396mg/l; Tổng N = 40mg/l; Tổng P = 12mg/l.
  • Dây chuyền công nghệ được áp dụng:

       Nước thải -> Bể tách dầu-> Bể gom tổng -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí ->  Bể lắng -> Bể trung gian -> Bồn lọc áp lực -> Bể khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

3. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất thiết kế Q = 65m3/ngày.đêm cho Công ty  Cổ phần giầy Hải Dương.

  • Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải: PH = 8,4; BOD = 438mg/l; COD = 550mg/l; Tổng N = 50mg/l; Tổng P = 8mg/l.
  • Dây chuyền công nghệ được áp dụng:

       Nước thải  -> Bể điều hòa -> Bể thiếu khí -> Bể hiếu khí ->  Bể lắng -> Bể khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt trên đều do chúng tôi làm mới hoặc cải tạo. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đều đạt loại A theo QCVN 14: 2008/BTNMT.

Quý khách hàng có nhu cầu xây mới  hoặc cải tạo hệ thống công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hãy liên hệ chúng tôi để có công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tốt nhất, giá thành hợp lý, chất lượng nước thải sau xử lý  đạt hiệu quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.