Vi phạm môi trường, loạt công ty tại Phú Thọ bị xử phạt

Các công ty bị xử phạt gồm: Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex, Công ty TNHH Junma Phú Thọ, Công ty TNHH Dae Yang Vina…

UBND tỉnh Phú Thọ mới ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với các đơn vị doanh nghiệp. Đáng nói, có đơn vị liên tiếp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt về vi phạm môi trường trong thời gian ngắn.

Cụ thể, ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định 2641/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính môi trường đối với Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex (phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ) vì hành vi xả nước thải chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60m3/ngày đến dưới 80m3/ngày; thải khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000m3/giờ đến dưới 10.000m3/giờ.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex bị xử phạt số tiền 180.000.000 đồng. Đồng thời phải dừng ngay hành vi vi phạm, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định số 2638/QĐ-XPVPHC (ngày 23/10/2019) về việc xử phạt vi phạm hành chính môi trường đối với Công ty TNHH Junma Phú Thọ (Lô 10, Khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì).

 Quyết định xử phạt Công ty TNHH Junma Phú Thọ

Công ty TNHH Junma Phú Thọ đã xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; thải khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chát thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000m3/giờ; thải khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000m3/giờ đến dưới 10.000m3/giờ.

Với các hành vi trên, Công ty TNHH Junma Phú Thọ bị phạt 213.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Junma cũng bị đình chỉ hành vi vi phạm, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Dae Yang Vina (KCN Thụy Vân, TP Việt Trì) bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vì không thực hiện đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Với các hành vi trên, công ty TNHH Dae Yang Vina bị phạt 175.000.000 đồng và buộc dừng ngay hành vi vi phạm; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài 3 đơn vị nêu trên, cùng ngày 23/10/2019, UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định xử phạt phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản số 2637/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Văn Quyền (thường trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) do khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại xã Điêu Lương (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) với tổng số tiền 198.540.000 đồng; Ông Quyền phải hoàn nguyên toàn bộ khối lượng là 70,8m3 cát đen.Nguồn:

Xuân Hồng/Báo Pháp luật Việt Nam