VCET-MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU XỬ LÝ NƯỚC SẠCH NĂM 2020

VCET-MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU XỬ LÝ NƯỚC SẠCH NĂM 2020

Năm 2020 là một năm khó khăn với tất cả doanh nghiệp, không  riêng gì VCET. Virus Covid đã lan rộng khắp mọi nơi làm ảnh hưởng đến  đời sống sinh hoạt của tất cả người dân. Công ty Cổ phần Xây dựng và CN Môi trường Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn trong kế hoạch phát triển, nhưng bằng sự nỗ lực của các cán bộ nhân viên trong Công ty trong năm vừa qua cũng gặt hái được nhiều thành công. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu về thống xử lí nước thải trong năm vừa qua.

1. Công ty TNHH Khu Công nghiệp Texhong Việt Nam

Dự án: Cung cấp lắp đặt, kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải modun

Lưu lượng: 6000m3/ngày đêm cho công ty Texhong Hải Hà.

2. Công ty Cổ phần xây dựng –Du lịch Hà Hải

Dự án: Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Lưu lượng: 700 m3/ngày đêm

3. Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản

Dự án: Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Lưu lượng: 50 m3/ngày đêm

 

4. Công ty TNHH một thành viên KCN Lai Vu

Dự án: Hệ thống XLNT Khu công nghiệp Lai Vu

Lưu lượng: 2000 m3/ngày đêm


5. Trạm xử lý nước thải KCN Texhong Hải Hà

Dự án: Thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc online trạm XLNT

Lưu lượng: 6000m3/ngày.đêm

 

 

 

Có thể bạn quan tâm