Tuyển dụng: Kỹ Sư Vận Hành

Chức danh: KỸ SƯ VẬN HÀNH

Bộ phận: Phòng Dự án

  1. Mục đích công việc

– Làm việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng tại các công trình, dự án công ty thực hiện

  1. Nhiệm vụ
TT Nhiệm vụ Công việc chi tiết
2.1 Hỗ trợ phòng dự án  – Khảo sát thực tế trước khi lên thiết kế tổng thể dự án cùng

Teamleader (hiện trường)

– Tham gia phân tích rủi ro và tìm các điểm kiểm soát trước, trong sau khi lên thế kết và thực hiện thi công dự án

– Hỗ trợ giám sát công tác thi công và xử lý hiện trường trong giai đoạn thực hiện dự án.

2.2 Vận hành công trình xử lý môi trường  – Theo dõi, vận hành, quản lý hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo nước thải đạt yêu cầu thiết kế.

– Tham gia vận hành tại các công trình để xử lý các vấn đề phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải

– Phối hợp cùng kỹ sư công nghệ và đội xây dựng công trình hoàn thiện công trình để bàn giao theo từng giai đoạn

– Thu thập các dữ liệu liên quan đến hoạt động, vận hành Báo cáo số liệu công việc lên Teamleader

2.3 Quản lý hành chính hồ sơ dự án  – Biết được quy trình lập dự toán thiết kế các công trình thuộc dự án Được giao

– Hỗ trợ teamleader trong công việc lập thuyết minh Tính toán thiết kế

– Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để báo cáo thuyết trình dự án

  1. Quyền hạn

– Được hỗ trợ triển khai các dự án về công trình xử lý nước thải, khí thải

– Được đào tạo các kỹ năng về triển khai dự án; kỹ năng sử dụng, tương tác với các phần mềm thiết kế, dự toán

4. Quan hệ công việc

TT Các bên liên quan Mục đích công việc
4.1 Phụ trách mảng xử lý nước thải  – Hỗ trợ triển khai dự án
 – Theo dõi tiến độ dự án, tiến độ vận hành các công trình để kịp thời báo cáo
 – Hỗ trợ liên hệ các đơn vị cung cấp thiết bị, vật tư
 – Hỗ trợ bóc tách khối lượng công trình
4.2 Các bộ phận khác  – Phối hợp triển khai công việc theo nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ các bên liên quan hoàn thành nhiệm chung của công ty
4.3 Ban giám đốc  – Nhận sự chỉ đạo nhiệm vụ ưu tiên từ lãnh đạo công ty
  1. Yêu cầu năng lực:
TT. Nội dung Chi tiết
5.1 Kiến thức  – Trình độ tương đương đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật môi trường
 – Am hiểu các công nghệ xử lý, tiêu chuẩn thiết kế, thông tư hiện hành
5.2 Kỹ năng  – kỹ năng làm việc độc lập
 – kỹ năng tương tác tốt với các phần mềm thiết kế, dự toán
 – Kỹ năng thuyết phục, đàm phán với nhà cung cấp
5.3 Thái độ trong công việc và giao tiếp  – Cam kết bảo mật trong công việc theo quy định của Công ty
 – Năng động, nhiệt tình, trung thực, tác phong chuyên nghiệp; Có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật
 – Có tinh thần học hỏi, nhẫn nại trong giao tiếp với khách hàng

 

HS xin gửi về: mtvnvcet@gmail.com

Mọi chi tiết liên hệ: Mr.Nghĩa – 098.529.8584