Tăng trưởng xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

Đây là chủ đề của hội thảo được Tổng cục Môi trường phối hợp tổ chức với Tổ chức Sustain EU – ASEAN và Viện Wuppertal (CHLB Đức) diễn ra ngày 06/4 tại Hà Nội. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng tham dự và đồng chủ trì hội thảo.Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ các Bộ, ban, ngành, tổ chức, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng, cùng với sự gia tăng dân số và sự gia tăng về tiêu dùng của xã hội, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang đứng trước những thách thức to lớn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, việc triển khai và áp dụng các chính sách mua sắm xanh ở Việt Nam nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững là một nhu cầu bức thiết.Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh”. Một trong những giải pháp được đưa ra trong Chiến lược là thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh, trong đó, những nhiệm vụ cần triển khai bao gồm ban hành quy chế chi tiêu công xanh: chi đầu tư và chi thường xuyên của ngân sách nhà nước phải ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hóa dán nhãn sinh thái, hàng hóa có khả năng tái chế; thúc đẩy dán nhãn sinh thái và phổ biến các thông tin về sản phẩm thân thiện môi trường đến toàn xã hội; xây dựng lộ trình áp dụng mua sắm xanh từ nay đến năm 2020.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng thảo luận tại hội thảoTại hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau sôi nổi thảo luận, đánh giá các thực tiễn quốc tế về mua sắm công bền vững và khả năng áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt đối với hai khía cạnh trọng tâm là dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp và mua sắm công xanh; phân tích các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện giải pháp mô hình về tăng trưởng xanh và sản xuất sạch hơn; khai thác thí điểm thực hiện tăng trưởng xanh và ứng dụng sản xuất sạch hơn tại Việt Nam; xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ trao đổi chất thải và mua sắm công xanh tại Việt Nam.Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cùng nhau trao đổi các nội dung, phương pháp tiếp cận, mẫu hình của EU nói chung và của Đức nói riêng về mua sắm công xanh, góp phần hỗ trợ các cơ quan chính phủ có thẩm quyền ở Việt Nam xây dựng năng lực nhằm xây dựng và thực thi các chính sách về mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái.Hội thảo cũng đã tạo ra diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, các khu vực tư nhân về xây dựng chính sách nhằm đảm bảo lồng ghép mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái trong quá trình ra quyết định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Quỳnh Anh(VEA)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.