Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tại Công ty TNHH Xi măng Phúc Sơn (TX. Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương)

          1.Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xi măng Phúc Sơn
  • Địa điềm: Phường Phú Thứ, TX. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Nhà máy xi măng Phúc Sơn – Phú Thứ – Kinh Môn – Hải Dương

2. Nội dung dự án:

– Trạm quan trắc khí thải online này thực hiện đo đạc các chỉ tiêu: lưu lượng, bụi và các khí CO, SO2, NO, O2

– Phương án trực tiếp trên thân ống khói (in-situ)

– Thiết bị lắp đặt: thiết bị đo bụi DM401(MRU –  Đức), thiết bị đo lưu lượng áp suất nhiệt độ FMD 09 (Dr.Fodisch –  Đức)

– Bộ thu nhận và truyền dữ liệu đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Hải Dương (Datalogger ABC 1900 – Việt Nam)

– Bộ lưu điện 2KVA

– Camera giám sát

– Thực hiện Kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị của các cơ quan có chức năng

– Đánh giá, báo cáo RA các chỉ tiêu: bụi tổng, nhiệt độ, lưu lượng, áp suất

Dưới đây là một số hình ảnh dự án: