Họp Tổ soạn thảo Thông tư đăng ký, kiểm kê và quan trắc tự động liên tục nguồn thải, khí thải công nghiệp

​Sáng 05/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng đã chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Thông tư đăng ký, kiểm kê và quan trắc tự động liên tục nguồn thải, khí thải công nghiệp.Thay mặt Tổ soạn thảo, ông Nguyễn Trường Huynh đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Thông tư. Theo đó, Thông tư hướng dẫn chi tiết Điều 45, Khoản 1 Điều 47 và Điều 48 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư tập trung hướng dẫn danh mục cơ sở, nguồn thải khí thải, thông số khí thải phải đăng ký; quy trình đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp; thực hiện tính toán xây dựng báo cáo kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp; yêu cầu quan trắc tự động liên tục đối với nguồn thỉa khí thải công nghiệp.Bên cạnh đó, Thông tư đã quy định chi tiết hồ sơ cần thiết đăng ký nguồn thải công nghiệp; kiểm kê khí thải công nghiệp sau khi đăng ký nguồn thải.Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất cho rằngdự thảo Thông tư đã được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, các nội dung của dự thảo Thông tư đưa ra khá đầy đủ và sát với thực tế. Tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng dự thảoThông tư cần bổ sung thêm các thông số cần kiểm kê như NOx, CO,…; nên quy định làm 3 phần riêng biệt là đăng ký, kiểm kê, quan trắc khí thải tự động; giảm thời gian thẩm định đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp…Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cho rằng Thông tư nên tập trung vào mảng đăng ký, kiểm kê nguồn thải và khí thải; phần quan trắc tự động nên bỏ đi để phù hợp với tình hình thực tế. Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị đơn vị chủ trì nghiên cứu sửa đổi dự thảo Thông tư theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm kiểm kê của cơ quan quản lý, quy định thêm thời gian phải đăng ký nguồn thải, đồng thời điều chỉnh tên Thông tư cho phù hợp./. Theo VEA

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.