Hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm

Các cơ sở khai thác nước ngầm cần phải xin giấy phép để có thể hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chức năng, nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, sụt lún ngoài mong muốn. Công ty Môi trường Đại Việt với dịch vụ chuyên nghiệp, kinh nghiệm sẽ giúp quý khách hàng thực hiện việc này dễ dàng.1. Đối tượng thực hiện

– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác, sử dụng nước ngầm.

 2. Căn cứ pháp lý

– Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);

– Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

– Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

 3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý nước cấp (nếu có)

– Báo cáo thăm dò nước ngầm

– Hợp đồng/hóa đơn khoan giếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.