Hiệp Hòa: Doanh nghiệp đầu tư ba dự án nước sạch

(BGĐT) – Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa hiện có 3 dự án nước sạch đã và đang được đầu tư tại các xã: Đông Lỗ, Đồng Tân, Mai Đình bằng 100% vốn của doanh nghiệp tư nhân theo hình thức xã hội hóa.

Kiểm tra công trình nước sạch tại xã Đông Lỗ.

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ môi trường Việt Nam (Hà Nội) đầu tư 2 nhà máy nước sạch tại 2 xã: Đông Lỗ, Đồng Tân. Trong đó, dự án tại xã Đông Lỗ có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, công suất 9.000m3 nước/ngày đêm; hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 4.500m3/ngày đêm. Dự án tại xã Đồng Tân có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, công suất 3.000m3 nước/ngày đêm; hiện dự án đang được giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng. Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn (Hải Dương) đầu tư nhà máy nước sạch tại xã Mai Đình, với tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, công suất 20.000m3 nước/ngày đêm, hiện dự án đang được triển khai xây dựng.

Ba dự án trên sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 50.000 hộ dân thuộc các xã Đồng Tân, Hoàng Thanh, Hoàng Lương, Đông Lỗ, Đoan Bái, Lương Phong (trừ thôn Chớp), Châu Minh, Hương Lâm, Bắc Lý, Mai Trung, Thường Thắng, Mai Đình.

Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, từng bước cải thiện, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn: baobacgiang.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.