Hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt rác y tế với công suất 2,4 tấn/ngày. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco

1. Nguồn gốc và tính chất khí thải

+ Nguồn gốc: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt rác y tế

+ Tính chất: Khí thải chứa những khí ô nhiễm như SO2, NOx, CO2, CO, những khí độc tính cao như Dioxin, Furan …

2. Yêu cầu chất lượng đầu ra

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 02:2012/BTNMT như sau:

TT Thông số Đơn vị Giá trị
Đầu vào QCVN 02:2012/BTNMT
1 Bụi tổng mg/Nm3 150 115
2 Axit clohydric, HCl mg/Nm3 50 50
3 Cacbon monoxyt, CO mg/Nm3 350 200
4 Lưu huỳnh dioxyt, SO2 mg/Nm3 300 300
5 Nito oxyt, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 500 300
6 Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy ngân, Hg mg/Nm3 0.5 0.5
7 Cadmi và hợp chất tính theo Cadmi, Cd mg/Nm3 0.2 0.16
8 Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF ngTEQ/Nm3 2.3 2.3

3. Công nghệ hệ thống khí thải

Dựa vào tính chất khí thải đầu vào và yêu cầu chất lượng đầu ra để đưa ra công nghệ xử lý như sau:

3.1 Lọc bụi Cyclon

 • Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi kiểu Cyclon là lợi dụng lực ly tâm khi dòng không khí chuyển động để tách bụi ra khỏi không khí.

3.2 Hệ thống giải nhiệt

 • Khí thải sau lọc bụi cyclon sẽ được làm giảm nhiệt độ thông qua hệ thống giải nhiệt trước khi vào bước xử lý tiếp theo:
 • Hệ thống giải nhiệt bao gồm các bước sau:

+ Giải nhiệt bằng gió cưỡng bức

+ Giải nhiệt bằng nước làm mát

3.3 Hệ thống phun than hoạt tính dạng bột

 • Nguyên lý hoạt động: quá trình hấp phụ bằng than hoạt tính
 • Tác dụng: xử lý Dioxin, Furan.

Lượng Dioxin/furan phát thải còn lại với số lượng không lớn sẽ được xử lý bằng buồng than hoạt tính hập phụ ở cuối hệ thống.

3.4 Lọc bụi túi vải

 • Nguyên lý hoạt động: cho không khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ
 • Tác dụng: Tách lượng bụi còn lại trong khí thải.

3.5 Tháp hấp thụ NaOH

 • Nguyên lý hoạt động: quá trình hấp thụ bằng NaOH
 • Tác dụng: Xử lý các chất ô nhiễm như CO, SO2, HCl,….

3.6 Tháp oxy hóa

 • Nguyên lý hoạt động: quá trình Oxy hóa bằng NaOCl
 • Tác dụng: Xử lý các chất ô nhiễm như C, CO, NOx, ….

+ Chuyển C, CO về CO2 không độc bằng phản ứng oxy hóa.

+ Chuyển NOx về oxy và nito, là phản ứng ngược lại so với phản ứng trên.

3.7 Buồng hấp phụ than hoạt tính

 • Nguyên lý hoạt động: quá trình hấp phụ bằng than hoạt tính
 • Tác dụng: xử lý tạp chất gây mùi, Dioxin, Furan còn lại

Sau quá trình xử lý trên, khí thải đạt QCVN 02:2012/BTNMT và xả ra môi trường bằng ống khói.

Dưới đây là một số hình ảnh dự án mà Công ty chúng tôi:

Liên hệ tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý khí thải: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B1.2-LK04-14 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 098.472.6665/ 037.610.9734 – Mr Trung

Email:  mtvnvcet@gmail.com