Hệ thống xử lý khí thải khu sản xuất Công ty TNHH Vinafoam Việt Nam

1. Nguồn gốc và tính chất khí thải sản xuất

+ Nguồn gốc: Khí thải phát sinh quá trình sản xuất sản phẩm chữa cháy

+ Tính chất: Khí thải có chỉ số bụi cao, nhiệt độ cao, có thành phần khí CO, CO2, NOx,….

2. Yêu cầu chất lượng đầu ra

Khí thải sau xử lý đạt cột B QCVN 19:2009/BTNMT như sau:

TT Thông số Đơn vị Giá trị
QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)
1 Bụi tổng mg/Nm3 200
2  Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1000
3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 500
4 Nitơ oxit, NO(tính theo NO2) mg/Nm3 850
5 Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3 mg/Nm3 50
6 Bụi chứa silic mg/Nm3 50
7 Hydro sunphua, H2S mg/Nm3 7.5
8 Amoniac và các hợp chất amoni gm/Nm3 50

3. Công nghệ hệ thống xử lý khí thải

3.1 Tháp hấp thụ NaOH

Tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH có tác dụng hấp thụ hoàn toàn một số khí như:C, CO, CO2 , NOx…. có trong thành phần của khí thải, thêm xúc tác làm quá trình chuyển các phân tử khí cần xử lý vào trong pha lỏng nhờ quá trình hòa tan các chất hóa học khi chúng tiếp xúc với nhau để tạo thành hợp chất mới tan hoàn toàn trong nước, ít độc, hoặc không độc hại tới môi trường.

Hệ thống có sử dụng bơm tuần hoàn dung dịch NaOH nhằm tận dụng hóa chất xử lý và có tháp giải nhiệt Cooling Tower để giải nhiệt cho dung dịch NaOH tuần hoàn.

3.2 Thiết bị hấp phụ than hoạt tính

Thiết bị hấp phụ sử dụng vật liệu là than hoạt tính có tác dụng khử mùi và xử lý các chất ô nhiễm còn xót lại sau quá trình hấp thụ để đạt yêu cầu chất lượng khí thải đầu ra.

Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) sẽ được thoát ra môi trường qua ống khói sau xử lý

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý khí thải: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B1.2-LK04-14 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 098.472.6665/ 037.610.9734 – Mr Trung

Email:  mtvnvcet@gmail.com