Gần 370 triệu thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường Lai Châu (26/04/2016)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định số 381/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tỉnh Lai Châu năm 2016.​

hoạt động khai thác đá sẽ phải thực hiện kiểm soát môi trường 
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện là 369.894.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do Chi cục BVMT tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư được thực hiện trong năm 2016.

Theo đó, tỉnh Lai Châu thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời ngăn ngừa, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của các đối tượng được lấy mẫu sẽ là cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh Lai Châu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường đảm bảo tính khách quan, trung thực, khoa học và không cản trở hoạt động của các đối tượng kiểm soát.Mai PhươngCTTĐT Bộ tài nguyên và môi trường

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.