Đề án BVMT

Một số Đề án do VCACE thực hiện:

1.Đề án Bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Vosa Quảng Ninh

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VOSA QUẢNG NINH

2. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội.

Chủ đầu tư: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI.

3. Đề án bảo vệ môi trường Chi tiết cho Dự án Thu mua kim loại và lưu giữ phế liệu kim loại.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DƯƠNG LINH

4. Đề án bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT NHẬT CÁI LÂN.

5. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho “Kho chứa dụng cụ và hóa chất sử dụng trong các phòng thí nghiệm” 

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ THIÊN BÌNH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.