CTY TNNH SIK VIỆT NAM

Dịch vụ cung cấp: Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho cơ sở chế biến Hạt nhựa màu và cao su cho Cty TNNH Sik Việt Nam – KCN Nomura – Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm