Công ty TNHH Khu Công nghiệp Texhong Việt Nam

Dịch vụ cung cấp:

  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý;
  • Công suất 6000m3/ngày đêm cho công ty Texhong Hải Hà.

Có thể bạn quan tâm