CÔNG TY TNHH DỆT PACIFIC

Dịch vụ cung cấp:

  • Xin phê duyệt gia hạn xây dựng hồ sinh học kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải
  • Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của giai đoạn 1 dự án dệt pacific crystal.
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải cho công ty dệt Pacific.

Có thể bạn quan tâm