CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG

Dịch vụ cung cấp:

  • Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 1 của dự án Nhà máy sản xuất xi măng.
  • Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án khai thác mỏ đá vôi tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư.
  • Xây dựng thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng với công suất 65 m3/ngày.đêm
  • Xử lý bụi xi măng với công suất 6.000m3/giờ
  • Xử lý khí lò hơi đốt than với công suất 8.000m3/giờ

Có thể bạn quan tâm