CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GANG THÉP HÀN VIỆT

Dịch vụ cung cấp: Nghiên cứu lập hồ sơ xin cấp giấy xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu cho tổ chức cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (phế liệu là sắt, thép )

Có thể bạn quan tâm