CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Mía Đường

Công suất: 1.500 m3/ngày.đêmCó thể bạn quan tâm