CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

Dịch vụ cung cấp: Xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò hồ quang luyện hạt mài.

Công suất: 45.000 m3/giờ

Có thể bạn quan tâm