Xử lý nước thải

Công ty Cổ phần Xây dựng và CN Môi Trường Việt Nam (VCET) trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã tín nhiệm sử dụng các dịch vụ môi trường của Công ty chúng tôi. Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang trở nên nghiêm trọng hơn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng gặp những hình