Các phương pháp xử lý khí thải

1. Nguồn gốc phát sinh và tính chất của khí thải

+ Nguồn gốc phát sinh: Khí thải chủ yếu phát sinh do các hoạt động công nghiệp, sản xuất, giao thông,…

+ Tính chất khí thải: Khí thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp chứa rất nhiều chất độc hại với nồng độ vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Khí thải có thể được phân loại như sau:

  • Khí thải thuộc loại vô cơ như: SO2, SO3, H2S, CO, CO2, NOx, HCl, HF…
  • Các khí thải thuộc loại hữu cơ như: Axeton, Axetylen, benzen, butan, các axit hữu cơ, các dung môi hữu cơ,…

+ Mục đích của việc xử lý khí thải: Giảm thiểu các chất ô nhiễm có trong khí thải đến mức có thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi tường nhằm hạn chế vấn đề ô nhiễm không khí đến mức thấp nhất.

2. Một số phương pháp xử lý khí thải

2.1 Phương pháp xử lý bụi

+ Khái niệm: Bụi là tên chung cho các hạt chất rắn có đường kính nhỏ cỡ vài micrômét đến nửa milimét, tự lắng xuống theo trọng lượng của chúng nhưng vẫn có thể lơ lửng trong không khí một thời gian sau.

+ Nguồn phát sinh: Bụi thường phát sinh do yếu tố tác động môi trường bên ngoài. Ngoài ra còn sinh ra trong hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người trong quá trình gia công, chế biến nguyên liệu rắn, …

+ Một số phương pháp xử lý bụi:

  • Buồng lắng bụi
  • Thiết bị lọc bụi ly tâm
  • Thiết bị lọc bụi phun nước bằng ống Venture

2.2 Phương pháp xử lý khí thải độc hại

+ Khái niệm: Khí thải độc hại là khí thải chứa các thành phần độc hại như: CO, CO2, SO2, NOx,…… làm ảnh hưởng đến không khí và sức khỏe của con người.

+ Nguồn phát sinh: Khí thải độc hại thường phát sinh trong các hoạt động sản xuất công nghiệp.

+ Một số phương pháp xử lý khí thải độc hại:

  • Phương pháp thiêu đốt
  • Phương pháp ngưng tụ
  •  Phương pháp sinh hóa, vi sinh
  • Phương pháp hấp thụ
  • Phương pháp hấp phụ

=> Dựa vào thành phần và tính chất của khí thải phát sinh để đưa ra phương án xử lý hiệu quả nhất.

Liên hệ tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B1.2-LK04-14 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 09847266650376109734 – Mr Trung

Email:  mtvnvcet@gmail.com