Xử lý nước thải – Xử lý nước thải ngành dệt may

Ngành công nghiệp dệt may được xem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển kinh tế chung của cả nước. Ngànhcông nghiệp Dệt may không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn thu được một lượng lớn ngoại tệ nhờ xuất khẩu. Mặt khác ngành Dệt may còn giải quết việc làm cho một số lượng lớn lao động (khoảng trên 2,5 triệu người).

Song song với sự phát triển mạnh mẽ của ngành là vấn đề môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất. Hàng năm ngành Dệt may thải vào môi trường một lượng lớn nước thải với nồng độ chất ô nhiễm cao do nước thải chưa được xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa đạt Quy chuẩn, Tiêu chuẩn môi trường.

1. Quy trình công nghệ sản xuất

Quy trình công nghệ sản xuất của ngành công nghiệp Dệt may thường được chia thành các phân khúc chính bao gồm:

– Sản xuất nguyên liệu thô và Sản xuất nguyên liệu phụ

– Dệt

– Nhuộm

– May

– Sản phẩm

Trong các công đoạn trên, nguồn phát sinh ô nhiễm nước thải được quan tâm đặc biệt từ quá trình nhuộm. Đây là công đoạn sử dụng một lượng lớn nguyên liệu thô, nước, thuốc nhuộm và chất trợ nhuộm.

2. Đặc trưng cơ bản của nước thải dệt nhuộm

Đặc trưng của nước thải dệt nhuộm là: Tỷ lệ COD/BOD cao, nhiệt độ cao, tính chất nước thải thay đổi liên tục theo giờ, lưu lượng nước thải luôn đột biến, độ pH của nước thải biến động, cao hay thấp phụ thuộc vào công nghệ nhuộm và thuốc nhuộm, độ màu cao do lượng thuốc nhuộm dư đi vào nước, hàm lượng chất độc Sunfit, kim loại nặng, hợp chất halogen hữ cơ… trong thành phần thuốc nhuộm lẫn vào nước thải.

3. Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Các công đoạn chính xử lý nước thải dệt nhuộm

3.1. Công đoạn tiền xử lý

Bao gồm:

– Xử lý nhiệt: Có thể sử dụng Tháp giải nhiệt, Bể làm thoáng có sục khí…

– Tách rác: Sử dụng song chắn thô, song chắn rác tinh loại bỏ rác lẫn trong nước thải

– Bể lắng cát: Tách cát, một phần cặn rắn ra khỏi nước thải.

– Bể điều hòa: Điều hòa lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải.

Mục đích của giai đọng tiền xử lý: Giảm nhiệt độ của nước thải, tách rác, bùn cặn, giảm một phần SS, COD…

3.2. Công đoạn xử lý hóa lý

Bao gồm:

– Trung hòa: Điều chỉnh, kiểm soát độ pH của nước thải

– Keo tụ, tạo bông

– Lắng hóa lý

Mục đích: Trung hòa, ổn định pH, loại bỏ SS, độ màu, kim loại nặng, một phần chất hữu cơ hòa tan…

3.3. Xử lý sinh học

Phương pháp sinh học có thể được áp dụng là:

– Kỵ khí: Sử dụng bể UASB

– Hiếu khí: Bể hiếu khí với lớp bùn lơ lửng, hoặc bể hiếu khí với vật liệu bám dính

Mục đích, xử lý BOD, độ màu nước thải…

3.4. Xử lý bậc III

Công đoạn này nhằm mục đích xử lý triệt để chất ô nhiễm trong nước thải, nước thải sau xử lý có thể đạt đến loại A của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải dệt nhuộm, Bao gồm các quá trình:

– Keo tụ, tạo bông (lần 2)

– Lọc: lọc nhanh trọng lực, lọc áp lực…

– Oxi hóa bậc cao: Có thể sử dụng Ozone, hay hệ Fenton và có hiệu chỉnh pH về trung tính

3.5. Xử lý bùn cặn

Bùn cặn trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm được lưu giữ trong các bể chứa bùn. Bùn được tách nước bằng máy ép bùn hoặt sân phơi bùn, phần bùn khô được xử lý theo phương pháp của xử lý chất thải rắn, phần nước tách ra khỏi bùn tuần hoàn lại đều bể điều hòa và xử lý tiếp trước khi xả ra môi trường tiếp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.