Xử lý khí thải – Tổng quan về xử lý khí thải

Xử lý khí là quá trình tách các hợp chất dạng bay hơi hoặc bụi… không mong muốn ra khỏi dòng khí, đảm bảo dòng khí đạt Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải trước khi thải vào môi trường không khí hoặc sử dụng cho những mục đích khác… Công nghệ tổng quát xử lý khí cho một số loại hình sản xuất đặc trưng.

1. Công nghệ xử lý hỗn hợp khí chứa: bụi, COx, CnHn,…

    Khí thải → Cyclone ướt → Tháp hấp thụ hóa chất → nguồn tiếp nhận

2. Công nghệ xử lý hỗn hợp khí chứa: H2S, hơi dung môi CnHn, Nox …

    Khí thải → Tháp hóa chất/Vật liệu oxy hóa → Tháp than hoạt tính → nguồn tiếp nhận

3. Công nghệ tái sử dụng khí Biogas thành điện hoặc thành nhiệt

     Khí thải → Tháp hóa chất/Vật liệu oxy hóa → Tháp tách ẩm → Máy phát điện/Lò đốt

4. Áp Dụng

   – Lọc Biogas trước khi vào máy phát điện

   – Khí thải phòng thí nghiệm

   – Khí thải lò hơi

   – Công nghiệp sản xuất nhựa

   – Công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

   – Công nghiệp xi mạ

   – Công nghiệp thuộc da

   – Công nghiệp sản xuất hóa chất

   – Công nghiệp sản xuất phân bón

   – Công nghiệp luyện thép

   – Công nghiệp gia công gỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.