Tài trợ bởi vatgia.com

Dịch vụ - Công ty tư vấn môi trường,xử lý nước,rác,khí thải Việt Nam

Thông tư 07/2013/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1. Thông tư này quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm (sau đây gọi tắt là đăng ký sử dụng) của các tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Thông tư 20/2013/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (sau đây gọi tắt là Kế hoạch); quy định việc xây dựng, xác nhận và th

Thông tư 218:2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Thông tư 13/2015/TT-BTNMT

Thông tư 13/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 11/2015/BTNMT

Ngày 31/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 11/2015/TT-BTNMT kèm theo đó là QCVN01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Thông tư 12/2015/BTNMT

Ngày 31/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2015/TT-BTNMT, kèm theo đó là QCVN12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
 1   2 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở: Số 4, N
gách 17/141, Ngõ 141, Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Phòng 1803 Tòa A, Chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
ĐT: 
02466880999 - 0367866789 -  Fax: 04 8589 4534

Web: http://tuvanmoitruong.org

Thiết kế bởi: Vinastar.net