Tài trợ bởi vatgia.com

Dịch vụ - Công ty tư vấn môi trường,xử lý nước,rác,khí thải Việt Nam

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT

Ngày 29/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 27/2013/NĐ-CP

Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

179/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 179/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ
       5   6  7  8  9  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở: Số 4, N
gách 17/141, Ngõ 141, Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Phòng 1803 Tòa A, Chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024 6293 5983 - 0986 661 382 -  Fax: 04 8589 4534

Web: http://tuvanmoitruong.org

Thiết kế bởi: Vinastar.net